Ninja School 0.8.0

Cập nhật phiên bản 0.8.0

– Chiến trường Hắc Bạch Nhẫn Giả.
– Phần thưởng đạt được khi tham gia chiến trường Hắc Bạch Nhẫn Giả như sau:

+ Danh hiệu Hạ Nhẫn          : 5.000.000 kinh nghiệm   + 1 viên đá 4.
+ Danh hiệu Trung Nhẫn    : 10.000.000 kinh nghiệm  + 1 viên đá 5.
+ Danh hiệu Thượng Nhẫn : 15.000.000 kinh nghiệm  + 2 viên đá 6.
+ Danh hiệu Nhẫn Giả         : 30.000.000 kinh nghiệm  + 1 viên đá 7 + 1 viên đan dược.
+ Ngoài ra bên thắng sẽ được nhận thêm 1 viên đá 5.

 * Lưu ý: 
– Có 4 loại đan dược:
+ Sinh Mệnh Đan: Tăng hp tối đa 1000 trong thời gian 5 phút.
+ Long Lực Đan: Tăng 500% tấn công cơ bản trong thời gian 5 phút.
+ Minh Mẫn Đan: Tăng 500 chính xác trong thời gian 5 phút.
+ Kháng Thể Đan: Tăng 100 kháng tất cả trong thời gian 5 phút.

Từ Khóa: Chơi ionline miễn phí tai ionline về điện thoại